HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 528/KH-UBND

kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu công tác Cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2021

07/10/2021 Tải về
2 382/KH-UBND

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số CCHC huyện Hướng Hóa năm 2021

22/07/2021 Tải về
3 384/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021

22/07/2021 Tải về
4 675/UBND-NV

Công văn V/v báo cáo nội dung liên quan đến chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

18/06/2021 Tải về
5 305/BC-UBND

Báo cáo chuyên đề về chỉ số quản trị hành chính công cấp (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

18/06/2021 Tải về
6 307/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công 6 tháng đầu năm 2021

18/06/2021 Tải về
7 256/UBND-NV

Công văn V/v thực hiện báo cáo Cải cách hành chính định kỳ năm 2021

11/03/2021 Tải về
8 294/UBND-NV

Công văn V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung về chấm điểm CCHC và hoàn thành nhiệm vụ

19/03/2021 Tải về
9 123/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý I năm 2021

17/03/2021 Tải về
10 112/KH-UBND

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2021

11/03/2021 Tải về
11 132/QĐ-UBND

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch CCHC huyện Hướng Hóa năm 2021

22/01/2021 Tải về
12 07/NV-CCHC

Công văn V/v tham gia Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND huyện

13/01/2021 Tải về
13 576/BC-UBND

Báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

22/12/2020 Tải về
14 3722/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê duyệt và công bố chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2020

17/12/2020 Tải về
15 398/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III năm 2020

13/09/2020 Tải về
16 NV-CCHC

Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính huyện Hướng Hóa năm 2020"

31/08/2020 Tải về
17 342/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Hướng Hóa năm 2020

03/08/2020 Tải về
18 179/KH-UBND

Kế hoạch Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

23/04/2020 Tải về
19 92/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý I năm 2020

10/03/2020 Tải về
20 87/QĐ-UBND

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Hướng Hóa năm 2020

16/01/2020 Tải về
21 482/BC-UBND

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019

29/11/2019 Tải về
22 1067/UBND-NV

Công văn V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2019

05/11/2019 Tải về
23 1.066/UBND-NV

Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2019

05/11/2019 Tải về
24 193/TTr-UBND

Tờ trình V/v đề nghị chấm điểm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

15/10/2019 Tải về
25 25/BC-ĐKT

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC và tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2019

14/10/2019 Tải về
26 2212/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2019

05/08/2019 Tải về
27 358/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III năm 2019

09/09/2019 Tải về
28 216/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính và kết quả duy trì, củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công 6 tháng đầu năm 2019

07/06/2019 Tải về
29 187/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019

20/05/2019 Tải về
30 385/UBND-NV

Công văn V/v phân công nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của UBND huyện

06/05/2019 Tải về
1 2  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 451
  • Tháng hiện tại: 76044
  • Tổng lượt truy cập: 1712099

Tra cứu thông tin tiện ích