Danh bạ điện thoại, email

Đăng lúc: Thứ hai - 10/11/2014 13:37 - Người đăng bài viết: admin
                                                                       DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 
STT Họ và tên Chức danh SĐT
1 Trần Đình Dũng Trưởng phòng 0915.030.373
2 Nguyễn Xuân Hữu Phó Trưởng phòng 0918.520.576
3 Võ Thị Mai Phước Chuyên viên 0917.156.222
4 Trương Thị Thu Bình Kế toán 01234.234.647
5 Lê Văn Hùng Chuyên viên 0914.311.468
6 Nguyễn Tiến Lộc Chuyên viên 0912.660.487
7 Nguyễn Phương Hạnh Chuyên viên 0987.530.036
8 Lê Thị Phương Thảo Văn thư 0987.674.016
9 Võ Trần Nhân Chuyên viên 0915.318.990
10      
11      
                                                                                           
                                                                          DANH BẠ EMAIL
STT Họ và tên Chức danh Email
1 Trần Đình Dũng Trưởng phòng trandinhdung@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hữu Phó Trưởng phòng nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
3 Trương Thị Thu Bình Kế toán truongthithubinh@quangtri.gov.vn
4 Lê Văn Hùng Chuyên viên levanhung. @quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Tiến Lộc Chuyên viên nguyentienloc@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Phương Hạnh Chuyên viên nguyenphuonghanh@quangtri.gov.vn
7 Võ Thị Mai Phước Chuyên viên vomaiphuoc@quangtri.gov.vn
8 Lê Thị Phương Thảo Văn thư nguyenphuongthao@quangtri.gov.vn
9 Võ Trần Nhân Chuyên viên votrannhan.huonghoa@quangtri.gov.vn
10      
11      Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết