HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
631 591/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 11 gồm: xã Húc, xã Ba Tầng

12/03/2016 Tải về
632 590/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa,nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 10 gồm: xã Thuận, xã Hướng Lộc

12/03/2016 Tải về
633 589/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 9, gồm: xã Thanh, xã A Xing

12/03/2016 Tải về
634 588/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 8, gồm: xã A Dơi, xã A Túc, xã Xy

12/03/2016 Tải về
635 587/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 7: thị trấn Lao Bảo

12/03/2016 Tải về
636 586/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 6, gồm: xã Tân Long, xã Tân Thành

12/03/2016 Tải về
637 585/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa,nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 5, gồm: xã Tân Liên, xã Tân Lập

12/03/2016 Tải về
638 584/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 4: thị trấn Khe Sanh

12/03/2016 Tải về
639 583/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã: Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp

12/03/2016 Tải về
640 582/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Hướng Phùng, Hướng Sơn, Đoàn KTQP 337

12/03/2016 Tải về
641 581/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Hướng Lập; Hướng Việt

12/03/2016 Tải về
642 07/UBBC-NV

CV V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/03/2016 Tải về
643 580/QĐ-UBND

QĐ V/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/03/2016 Tải về
644 27/TB-UBND

TB V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016

11/03/2016 Tải về
645 21/NV-TCCB

CV V/v kê khai minh bạch tài sản năm 2015

10/03/2016 Tải về
646 20/NV-TCCB

CV V/v kê khai minh bạch tài sản năm 2015

07/03/2016 Tải về
647 Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

03/03/2016 Tải về
648 18/NV-XDCQ

CV V/v xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử

01/03/2016 Tải về
649 02/QĐ-UBND

QĐ V/v ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

29/02/2016 Tải về
650 17/NV-CCHC

CV V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC hàng năm

29/02/2016 Tải về
651 442/QĐ-UBND

QĐ V/v Thành lập Tổ giúp việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/02/2016 Tải về
652 01/TB-UBBC

TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử huyện

25/02/2016 Tải về
653 Mẫu quyết định về việc công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

Mẫu quyết định về việc công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

25/02/2016 Tải về
654 16/NV-CQCS

CV V/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cửu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND các cấp

24/02/2016 Tải về
655 217/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Huớng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/02/2016 Tải về
656 Công văn 14/NV-TĐKT

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên năm 2016

18/02/2016 Tải về
657 25/KH-UBND

KH tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/02/2016 Tải về
658 46/UBND-NV

CV V/v công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và dại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/01/2016 Tải về
659 50/UBND-NV

CV V/v Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/01/2016 Tải về
660 09/NV-CCVC

CV V/v điều chỉnh nội dụng Công văn số 07/NV-CCVC về xác nhận tăng, giảm và bảng lương hàng tháng

20/01/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 21, 22 23 24  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 70
  • Hôm nay: 6569
  • Tháng hiện tại: 227743
  • Tổng lượt truy cập: 10492378

Tra cứu thông tin tiện ích