Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Đăng lúc: 19-10-2015 11:03:03 AM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

Hướng dẫn 303/HDLS-SNV-STC

Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thồn tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4//2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Đăng lúc: 19-10-2015 10:57:52 AM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Đăng lúc: 19-10-2015 10:52:08 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

Đăng lúc: 14-10-2015 08:07:06 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT

Thông tư hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Đăng lúc: 14-10-2015 08:02:27 AM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

17/2013/NĐ-CP

Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Đăng lúc: 14-11-2014 10:42:13 AM | Đã xem: 143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

204/2004/NĐ-CP

Nghị định Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

Đăng lúc: 14-11-2014 09:58:07 AM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Đăng lúc: 14-11-2014 09:47:50 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

54/2011/NĐ-CP

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Đăng lúc: 14-11-2014 09:38:46 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

08/2013/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Đăng lúc: 14-11-2014 09:25:30 AM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật

04/2005/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đăng lúc: 14-11-2014 08:52:01 AM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật
Đăng lúc: 12-11-2014 09:38:44 AM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Quy phạm pháp luật
Đăng lúc: 12-11-2014 09:19:20 AM | Đã xem: 464 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC , Văn bản Quy phạm pháp luật
 

Thông báo mới

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 3871
  • Tháng hiện tại: 549942
  • Tổng lượt truy cập: 11276197

Tra cứu thông tin tiện ích