Tìm kiếm

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
Các mẫu đơn tuyển dụng
1 SYLL

Mẫu sơ yếu lí lịch viên chức theo quy định hiện hành

07/09/2022 Tải về
2 184/UBND-NV

Công văn V/v kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ

25/02/2022 Tải về
3 Phieu dang ky du tuyen theo nghi dinh 140

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140

06/07/2021 Tải về
Thi đua khen thưởng
1 13/QĐ.UBND.2023

Quyết định V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

22/02/2023 Tải về
2 4322/QĐ-UBND.2022

Quyết định V/v Ban hành Quy định Công tác Thi đua - Khen thưởng huyện Hướng Hóa

23/11/2022 Tải về
3 4747/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận sáng kiến cấp huyện

20/12/2022 Tải về
Cải cách hành chính
1 4432/QĐ-UBND.2022

Quyết định V/v phê duyệt và công bố chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022

29/12/2022 Tải về
2 605/BC-UBND.2022

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022

23/11/2022 Tải về
3 469/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Công tác CCHC quý III năm 2022

14/09/2022 Tải về
Các văn bản hướng dẫn đánh giá công chức viên chức
1 HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Hướng dẫn Đánh giá cán bộ

03/12/2018 Tải về
2 161/NV

Công văn V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

13/11/2017 Tải về
3 3924/QĐ-UBND

Quyết định V/v Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND huyện quản lý

12/11/2017 Tải về
Các văn bản hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
1 10/2015/TTLT-BYT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

05/04/2016 Tải về
2 Thông tư liên tịch 13/TTLT-BVHTTDL-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

04/04/2016 Tải về
3 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

04/04/2016 Tải về
Quyết định
1 700/QĐ-UBND.2023

Quyết định V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế Hội năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội

17/03/2023 Tải về
2 2766/QĐ.UBND.2022

Quyết định V/v giao chỉ tiêu lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập huyện Hướng Hóa

04/08/2022 Tải về
3 2766/QĐ-UBND

Quyết định V/v giao chỉ tiêu lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập huyện Hướng Hóa

05/08/2022 Tải về
Giấy mời
1 29/GM-UBBC

Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/06/2021 Tải về
2 67/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020

11/04/2021 Tải về
3 01/GM-UBBC

Giấy mời Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

27/01/2021 Tải về
Thông báo
1 14/TB-NV.2023

Thông báo V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

14/03/2023 Tải về
2 19/TB-NV

Thông báo V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

29/08/2022 Tải về
3 36/TB-UBND

Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã

18/04/2022 Tải về
Kế hoạch
1 77/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa năm 2022

09/02/2022 Tải về
2 535/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

11/10/2021 Tải về
3 505/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa

28/09/2021 Tải về
Chỉ thị
1 35/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cương công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liêu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Quốc gia

02/01/2019 Tải về
Hướng dẫn
1 616/HD-SNV

Hướng dẫn về bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phương, thị trấn

22/07/2020 Tải về
2 18/HD-UBND

Hướng dẫn về việc quản lý tài liệu khi sáp nhập xã

08/01/2020 Tải về
3 mẫu tiêu chí

Quy chế đánh giá

21/11/2019 Tải về
Thông tư liên tịch
1 01/2019/TT-BNV

Thông báo Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

13/02/2019 Tải về
2 03/2018/TT-BNV

Thông tư quy định ché độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

11/01/2019 Tải về
3 742/UBND-NV

Công văn V/v cho phép khảo sát xây dựng mái ấm khuyến học và tiếp nhận quà từ thiện

15/12/2016 Tải về
Công văn
1 1305/UBND-NV.2022

Công văn V/v hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

07/11/2022 Tải về
2 998/UBND-NV

Công văn V/v thực hiện tiếp nhận vào viên chức sự nghiệp huyện Hướng Hóa năm 2022

08/09/2022 Tải về
3 556/UBND-NV

Công văn V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ

24/05/2022 Tải về
Báo cáo
1 168/BC-UBND

Báo cáo tổng kết tình hình 08 năm thực hiện Luật Lưu trữ

14/04/2020 Tải về
2 272/BC-UBND

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10/06/2018 Tải về
3 271/BC-UBND

Báo cáo tình hình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

10/06/2018 Tải về
Tài liệu UBBC NK 2021-2026
1 24/NQ-UBBC

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021 Tải về
2 23/NQ-UBBC

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021 Tải về
3 249/HD-TĐKT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/05/2021 Tải về
Văn thư, lưu trữ
1 908/QĐ-UBND.2023

Quyết định V/v ban hành thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. HĐND và UBND huyện Hướng Hóa

29/03/2023 Tải về
2 133/KH-UBND.2023

Kế hoạch công tác Văn thư, Lưu trữ huyện Hướng Hóa năm 2023

09/03/2023 Tải về
3 606/BC-UBND.2022

Báo cáo kết quả hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

23/11/2022 Tải về
Lịch tuần
1 19/LLV-NV.2023

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023

29/05/2023 Tải về
2 18/LLV-NV.2023

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ huyện từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023

22/05/2023 Tải về
3 17/LLV-NV.2023

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ huyện từ ngày 15/5 đến 19/5/2023

15/05/2023 Tải về
Tuyển dụng Viên chức Sự nghiệp giáo dục
1 21/TB-HĐTD.2023

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm học 2022 - 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

07/03/2023 Tải về
2 640/QĐ-UBND.2023

Quyết định V/v điều chỉnh nội dung Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa

03/03/2023 Tải về
3 625/QĐ-UBND.2023

Quyết định V/v công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm học 2022 - 2023

28/02/2023 Tải về
Tuyển dụng Công chức cấp xã
1 111/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

27/12/2022 Tải về
2 103/TB-HĐTD.2022

Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

27/11/2022 Tải về
3 03/TB.HĐTD.2022

Thông báo Danh sách, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 đối với thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2022

14/11/2022 Tải về
Viên chức sự nghiệp huyện
1 13/TB-HĐTD.2022

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức sự nghiệp huyện Hướng Hóa năm 2022

20/11/2022 Tải về
2 12/TB-HĐND sự nghiệp

Thông báo V/v kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Hướng Hóa năm 2022

15/11/2022 Tải về
3 4068.QĐ.UBND.2022

Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Hướng Hóa năm 2022

03/11/2022 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 8735
  • Tháng hiện tại: 80507
  • Tổng lượt truy cập: 5009039

Tra cứu thông tin tiện ích