Chức năng nhiệm vụ

Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

Đăng lúc: 10-11-2014 10:09:53 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chức năng nhiệm vụ