Tên / Số / ký hiệu : 13 /TB - UBND
Về việc / trích yếu

Quy định thời gian làm việc đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày ban hành 19/03/2008
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Công văn: (Thường)
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Quang Thuận
Cơ quan / đơn vị ban hành Huyện
Xem : 526 | Tải về : 335 Tải về
Nội dung chi tiết

UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA

Số:  13 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hướng Hóa, ngày 19  tháng  03 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Quy định thời gian làm việc đối với các cơ quan hành  chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, nhằm để nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

          UBND huyện quy định thời gian làm việc đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

          - Mùa đông ( từ tháng 10 đến tháng 03 năm sau):

          + Buổi sáng: Từ 7h  30’ đến 11h 30’

          + Buổi chiều: Từ 13h 00’ đến 17h 00’

          - Mùa hè ( từ tháng 4 đến tháng 9):

          + Buổi sáng: Từ 7h 00’ đến 11h 30’

          + Buổi chiều: từ 1330’ đến 17 h 00’ 

          Vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận

- T. vụ H.ủy
- TT.HĐND
- CT, các PCT
- Các cơ quan đơn vị
- 22 xã, TT
- C,PVP,CV
- Lưu VT

TL. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Quang Thuận


 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 52
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 12406
  • Tháng hiện tại: 442185
  • Tổng lượt truy cập: 11168440

Tra cứu thông tin tiện ích