Hướng Hóa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đăng lúc: Thứ hai - 11/06/2018 15:34 - Người đăng bài viết: admin
Hướng Hóa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Hướng Hóa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

QT) - Nhằm xây dựng, hiện đại hóa một nền hành chính điện tử và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, những năm qua huyện Hướng Hóa đã triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa ở các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến tận xã, thị trấn. Qua nhiều năm thực hiện, đến nay về cơ bản công tác cải cách hành chính của huyện đã đạt được kết quả tích cực, được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao...
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính ở bộ phận “Một cửa điện tử” huyện Hướng Hóa khiến người dân ngày càng hài lòng hơn khi đến giao dịch
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính ở bộ phận “Một cửa điện tử” huyện Hướng Hóa khiến người dân ngày càng hài lòng hơn khi đến giao dịch

Từ năm 2005, UBND huyện Hướng Hóa đã thành lập bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Qua đó đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ, phong cách ứng xử trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tạo ra môi trường hành chính thông thoáng trên địa bàn huyện. Đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết 36a/NQCP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt dự án chính quyền điện tử tỉnh, huyện Hướng Hóa đã tăng cường xây dựng một chính quyền điện tử đồng bộ từ cấp huyện đến xã, thị trấn.

 

Sau khi có sự chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện Hướng Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính. Hiện nay có 22/22 xã, thị trấn của huyện Hướng Hóa thành lập “Một cửa điện tử” và phát huy tốt nhiệm vụ được giao. Mới đây, huyện Hướng Hóa đã xây dựng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện giao”. Đồng thời, huyện Hướng Hóa đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện giao” và website “Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn”, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham gia. Đầu tháng 3/2017, toàn huyện Hướng Hóa đã bắt đầu thực hiện phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện giao”. Việc triển khai phần mềm này nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Bên cạnh đó, huyện Hướng Hóa đã thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) kết quả công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn hằng năm. Theo đó giao Trưởng Phòng Nội vụ huyện làm Chủ tịch HĐTĐ, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện làm Phó Chủ tịch HĐTĐ; các thành viên của HĐTĐ gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện, các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng. Qua theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ thời gian qua, nhìn chung các cơ quan ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cán bộ phù hợp với chuyên môn, bố trí sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của địa phương, đơn vị mình. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2017, chỉ số cải cách hành chính của các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa có nhiều tiến bộ rõ nét: có 4 xã, thị trấn xếp loại tốt với số điểm từ 80,5 - 84,5 điểm, tiêu biểu có UBND xã Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh, xã Tân Lập, Tân Thành; 5 đơn vị xã, thị trấn đạt loại khá, các xã còn lại (chủ yếu là địa bàn vùng sâu, xa) xếp loại trung bình và thấp nhưng đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính đáng ghi nhận. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, hạn chế phiền hà, tiêu cực có thể xảy ra.

 

Tại bộ phận “Một cửa điện tử” huyện Hướng Hóa, nhiều năm nay người dân đến đây giải quyết công việc liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai, cấp phép xây dựng, sổ đỏ...đều được cán bộ, chuyên viên hướng dẫn tận tình, chu đáo. Một số thủ tục hành chính đơn giản có thể giải quyết ngay trong vài giờ, 1 buổi hoặc 1 ngày nên được nhân dân đánh giá rất cao. Ông Trần Đình Dũng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ở bộ phận “Một cửa điện tử” trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tốt. Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, chất lượng, hiệu quả công việc tăng lên nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân. Đặc biệt từ đầu năm 2017 đến nay, bộ phận “Một cửa điện tử” huyện đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc giải quyết công việc chuyên môn, thái độ phục vụ nên được nhân dân trên địa bàn đánh giá cao”.

 

Để tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ, phong cách ứng xử trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn cùng nhau duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động công vụ. Tổ chức công khai thủ tục hành chính tại nơi thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp tiếp cận, tránh tình trạng công khai hình thức. Thường xuyên rà soát, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp; duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử hướng đến thực hiện dịch vụ công trực tiếp cấp độ 3 trong năm 2018 và lộ trình tăng cường thực hiện văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 15 (ngày 22/5/2012) của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã nghiêm túc thực hiện lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời phân công nhiệm vụ theo đúng vị trí việc làm, ban hành nội quy, tổ chức thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Kể từ ngày 9/4/2018, vào mùa hè (1/4-30/9 hằng năm) thời gian làm việc buổi sáng 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ 30 phút; mùa đông (từ 1/10-31/3 năm sau) thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ - 17 giờ.

 

Qua một thời gian chú trọng thực hiện cải cách hành chính, huyện Hướng Hóa đã có chuyển biến đột phá trên nhiều lĩnh vực, từ đó tạo môi trường hành chính thông thoáng tiến dần đến xây dựng chính quyền điện tử điển hình ở miền núi...

 

Tác giả bài viết: Nhơn Bốn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 75
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 16515
  • Tháng hiện tại: 384443
  • Tổng lượt truy cập: 11795881

Tra cứu thông tin tiện ích