HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
151 2178/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễm nhiệm, điều động, biệt phái công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hướng Hóa quản lý

15/08/2020 Tải về
152 576/BC-UBND

Báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

22/12/2020 Tải về
153 3722/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê duyệt và công bố chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2020

17/12/2020 Tải về
154 1372/UBND-NV

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, thị trấn năm 2020

09/11/2020 Tải về
155 1369/UBND-NV

Công văn V/v dừng chi trả phụ cấp hỗ trợ hàng tháng cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

09/11/2020 Tải về
156 1309/UBND-NV

Công văn V/v Báo cáo thực hiện công tác CCHC và áp dụng hệ thống quản lý chất lương theo TCVN ISO 9001: 2015 của các phòng ban trực thuộc UBND huyện

29/10/2020 Tải về
157 04/TB-HĐXT

Thông báo V/v Hoãn tổ chức xét vòng 2 viên chức sự nghiệp giáo huyện Hướng Hóa năm 2020

09/10/2020 Tải về
158 125/TB-UBND

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2020

05/10/2020 Tải về
159 123/TB-HĐXT

Thông báo Danh sách thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2020

05/10/2020 Tải về
160 124/TB-HĐXT

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét vòng 2 viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2020

05/10/2020 Tải về
161 2679/QĐ-UBND

Quyết định V/v giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2020

27/09/2020 Tải về
162 117/TB-UBND

Thông báo Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2020

24/09/2020 Tải về
163 406/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác công vụ huyện Hướng Hóa

18/09/2020 Tải về
164 2.2/QĐ-UBND

Quyết định V/v khen thưởng công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020

16/09/2020 Tải về
165 398/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả duy trì, cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III năm 2020

13/09/2020 Tải về
166 1096/UBND-NV

Công văn V/v hướng dẫn quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

11/09/2020 Tải về
167 2493/QĐ-UBND

Quyết định V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã, Chức danh: Bí thư Đảng ủy xã, phương, thị trấn

10/09/2020 Tải về
168 103/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa

04/09/2020 Tải về
169 2386/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp huyện

27/08/2020 Tải về
170 943/UBND-NV

Công văn V/v hướng dẫn xếp phụ cấp và giải quyết chế độ đối với người tham gia Đề án 1618

11/08/2020 Tải về
171 1474/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Phổ thông Công lập thuộc QLNN của UBND huyện Hướng Hóa

03/07/2020 Tải về
172 622/HĐTĐKT

Công văn V/v phân bổ đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

03/06/2020 Tải về
173 621/HĐTĐKT

Công văn V/v triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, Đại hội thi đua yêu nước các cấp

03/06/2020 Tải về
174 179/KH-UBND

Kế hoạch Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

23/04/2020 Tải về
175 172/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống Chính trị

17/04/2020 Tải về
176 173/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

17/04/2020 Tải về
177 168/BC-UBND

Báo cáo tổng kết tình hình 08 năm thực hiện Luật Lưu trữ

15/04/2020 Tải về
178 18/HD-UBND

Hướng dẫn về việc quản lý tài liệu khi sáp nhập xã

08/01/2020 Tải về
179 17/KH-UBND

Kế hoạch phát động thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

08/01/2020 Tải về
180 3448/QĐ-UBND

Quyết định V/v Ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

02/10/2017 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 914
  • Tháng hiện tại: 201625
  • Tổng lượt truy cập: 10466260

Tra cứu thông tin tiện ích