HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
61 556/UBND-NV

Công văn V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ

24/05/2022 Tải về
62 599/UBND-NV

Công văn V/v kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ

01/06/2022 Tải về
63 36/TB-UBND

Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã

18/04/2022 Tải về
64 225/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2022

18/04/2022 Tải về
65 140/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính và kết quả duy trì, củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý I năm 2022

15/03/2022 Tải về
66 679/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2022

29/11/2021 Tải về
67 122/KH-UBND

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

04/03/2022 Tải về
68 111/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022

25/02/2022 Tải về
69 184/UBND-NV

Công văn V/v kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ

25/02/2022 Tải về
70 374/QĐ-UBND

Quyết định V/v giai chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2022

16/01/2022 Tải về
71 155/UBND-NV

Công văn V/v phân khối thi đua năm 2022

21/02/2022 Tải về
72 99/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

21/02/2022 Tải về
73 7/QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

17/02/2022 Tải về
74 452/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022

10/02/2022 Tải về
75 187/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hướng Hóa năm 2022

21/01/2022 Tải về
76 113/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận sáng kiên cấp huyện

14/01/2022 Tải về
77 6554/QĐ-UBND

Quyết định V/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021

14/12/2021 Tải về
78 6553/QĐ-UBND

Quyết định V/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021

14/12/2021 Tải về
79 6882/QĐ-UBND

Quyết định V/v phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021

10/01/2022 Tải về
80 6635/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả xếp loại chính quyền cơ sở các xã, thị trấn năm 2021

22/12/2021 Tải về
81 6634/QĐ-UBND

Quyết định V/v công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2021

22/12/2021 Tải về
82 1650/UBND-NV

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương các xã, thị trấn năm 2021

23/11/2021 Tải về
83 1643/UBND-NV

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động

22/11/2021 Tải về
84 1642/UBND-NV

Công văn V/v quy định thời gian nộp hồ sơ khen thưởng công tác năm 2021

22/11/2021 Tải về
85 6303/QĐ-UBND

Quyết định V/v ban hành Quy định công tác Thi đua, khen thưởng huyện Hướng Hóa

17/11/2021 Tải về
86 1503/UBND-NV

Công văn V/v tặng kỷ niệm chương "vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc"

01/11/2021 Tải về
87 08/2021/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

12/10/2021 Tải về
88 1399/UBND-NV

Công văn V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật trong công tác lưu trữ

14/10/2021 Tải về
89 535/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

12/10/2021 Tải về
90 80/QĐ-UBND

Quyết định V/v ban hành Danh mục hồ sơ năm 2021 của huyện Hướng Hóa

18/01/2021 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 101
  • Hôm nay: 1360
  • Tháng hiện tại: 202071
  • Tổng lượt truy cập: 10466706

Tra cứu thông tin tiện ích