HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 77/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa năm 2022

10/02/2022 Tải về
2 535/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

12/10/2021 Tải về
3 505/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa

29/09/2021 Tải về
4 304/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2021

15/06/2021 Tải về
5 105/KH-UBND

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

05/03/2021 Tải về
6 406/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác công vụ huyện Hướng Hóa

18/09/2020 Tải về
7 273/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đào tạo tiếng Bru - Vân Kiều đối với cán bộ, công chức năm 2020

17/06/2020 Tải về
8 263/KH-UBND

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện Hướng Hóa

15/06/2020 Tải về
9 256/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020

09/06/2020 Tải về
10 172/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống Chính trị

17/04/2020 Tải về
11 173/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

17/04/2020 Tải về
12 51/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

07/02/2020 Tải về
13 17/KH-UBND

Kế hoạch phát động thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

08/01/2020 Tải về
14 14/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện sáp nhập xã A Xing và xã A Túc thành xã Lìa theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

08/01/2020 Tải về
15 466/KH-UBND

Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan năm 2019

25/11/2019 Tải về
16 437/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với viên chức Kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2019

30/10/2019 Tải về
17 426/KH-UBND

Kế hoạch sưu tâm, thu thập tài liệu lưu trữ quý, hiếm năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025

24/10/2019 Tải về
18 374/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/09/2019 Tải về
19 356/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

10/09/2019 Tải về
20 236/KH-UBND

Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

21/06/2019 Tải về
21 168/KH-UBND

Kế hoạch phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019)

09/05/2019 Tải về
22 98/KH-UBND

Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2019

18/03/2019 Tải về
23 89/KH-UBND-BDVHU

Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

14/03/2019 Tải về
24 449/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận hồ sơ cán bộ đi B huyện Hướng Hóa

26/10/2018 Tải về
25 441/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa

22/10/2018 Tải về
26 376/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2018 - 2020

30/08/2018 Tải về
27 337/KH-UBND

Kế hoạch khảo sát thực địa các thôn, khu phố chưa đặt chuẩn theo quy định để thực hiện Đề án sáp nhập thôn, khu phố mới (đợt 2)

27/07/2018 Tải về
28 336/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức hiệp thương tuyến ĐGHC cấp xã chưa thống nhất

27/07/2018 Tải về
29 306/KH-UBND

Kế hoạch khảo sát thực địa các thôn, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện Đề án sáp nhập thôn, khu phố mới

04/07/2018 Tải về
30 06/KH-ĐKT

Kế hoạch về việc tiến hành Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ năm 2018

Tải về
1 2  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 7617
  • Tháng hiện tại: 562444
  • Tổng lượt truy cập: 11973882

Tra cứu thông tin tiện ích